باشگاه فرهنگی،ورزشی درسا

کودکان، بانوان و آقایان

کلاس های کودکان

اسپرت گیم

کلاس های بانوان

ایروبیک

کلاس های آقایان

تکواندو

تخفیفات مشتریان